Vijeće je na svojoj 2. sjednici, 26. kolovoza 2018. godine, nastavno na odluku 22. Sjednice Sabora, donijelo Odluku o pokretanju javne rasprave na temu politika SIH-a.

Prijedloge, komentare ili amandmane je moguće uputiti do 26. listopada 2018. godine službeno na e-mail adresu Saveza – sih@sih.hr, nakon čega će članovi Odbora za (normativne) akte pripremiti konačan prijedlog i uputiti ga Vijeću na usvajanje (kao materijal) za sjednicu Sabora koja se prema planu treba održati krajem godine.

Politika 1.
Politika 2.
Politika 3.
Politika 4.
Politika 5.
Politika 6.
Politika 7.
Politika 8.
Politika 9.
Politika 10.
Politika 11.