STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE NA RADU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA MJESTU ADMINISTRATIVNOG DJELATNIKA

//STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE NA RADU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA MJESTU ADMINISTRATIVNOG DJELATNIKA

Temeljem članka 7.1 Statuta Saveza izviđača Hrvatske, Izvršni odbor je na svojoj 56. sjednici, održanoj 18. rujna 2018. godine donio odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE NA RADU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA MJESTU ADMINISTRATIVNOG DJELATNIKA

Pozivaju se zainteresirane članice i članovi Saveza da iskažu interes za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa na mjestu administrativnog djelatnika u Savezu izviđača Hrvatske.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

 • stariji od 18 godina;
 • član/ica Saveza izviđača Hrvatske;
 • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana;
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana;
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana.

Također, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izražene međuljudske i komunikacijske vještine
 • izražene organizacijske sposobnosti
 • znanje korištenja računala (OS Windows i MS Office paket ili odgovarajuće)

Opis posla administrativnog djelatnika:

 • Upoznavanje s radom udruge i izviđačkim programom rada;
 • upoznavanje s vođenjem uredskog poslovanja;
 • upoznavanje i priprema s računovodstvenim radnjama za potrebe vanjskog knjigovodstva, prijam i otprema pošte;
 • komunikacija s udrugama članicama (telefonom i e mailom);
 • upoznavanje s poslovima poslovnog direktora i voditelja projekta te pružanje podrške u provođenju istih (praćenje objavljenih natječaja i obavještavanje nadređenih o istim, pomoć u pripremi dokumentacije za natječaje, komunikacija s trećim stranama, priprema izvještaja s provedenih aktivnosti, pomoć u praćenju i izvršavanju administrativnih projektnih aktivnosti itd.);
 • sudjelovanje u organizaciji i provedbi aktivnosti koje Savez organizira (seminari za voditelje, volonterski vikend, Sabor, itd.);
 • komunikacija s partnerima, suradnicima, sponzorima;
 • sudjelovanje u pripremnim aktivnostima vezanim za Europsku izviđačku konferenciju čiji je Savez organizator u 2019. godini, sudjelovanje u pripremnim aktivnostima vezanim za odlazak kontingenta Saveza na svjetski Jamboree u Americi 2019. godine;
 • administrativno-tehnička podrška svim zaposlenicima te svi ostali poslovi po nalogu nadređenih.

Svi zainteresirani kandidati obvezni su do 5. listopada 2018. godine poštom ili e-mailom dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Molba/Prijava
 • Životopis u Europass formatu
 • Izviđački životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi

Za provjeru formalnih uvjeta iz ovog Poziva zadužen je Ured SIH-a. Kandidati mogu dobiti potrebne dodatne informacije putem Ureda SIH-a (način ispunjavanja obrazaca, dostava dokumentacije).

2018-09-21T17:49:59+00:00 21.09.2018.|Službene obavijesti|