Odluka  o sazivanju 23. redovnog  Sabora koji će se održati 15.12.2018. u Zagrebu.

Dnevni red i ostale materijale vezano za samo zasjedanje slat ćemo vam uskoro.

Odluka o sazivanju 23. redovnog Sabora SIH-a