Normativni akti i obrasci

///Normativni akti i obrasci
Normativni akti i obrasci 2017-08-11T09:53:08+00:00

Statut i statutarne odluke

Statut Saveza

prosinac 2016.

preuzimanje

Dokumenti WOSM-a

Temeljna načela izviđačkog pokreta

rujan 1998.

preuzimanje

Pravilnci i upute za rad Saveza

Naziv akta Datum donošenja Zadnje izmjene
Smjernice za volontiranje u Savezu izviđača Hrvatske 2012.
Naziv akta Datum donošenja Zadnje izmjene
Pravilnik o registraciji izviđačkih udruga  28.06.2015.
Naziv akta Datum donošenja Zadnje izmjene
Međunarodne izviđačke aktivnosti
Upute i Prijava međunarodne aktivnosti
 Obrazac izvještaj s međunarodne aktivnosti
Nacionalne izviđačke aktivnosti
Pravilnik o nacionalnim aktivnostima svibanj 2011. 12.03.2017.
Iskaz interesa za izvršnu organizaciju nacionalne aktivnosti (smjernice)
 Izvještaj izvršnog organizatora nacionalne aktivnosti
Višednevne aktivnosti izviđačkih udruga
Pravilnik o organiziranju višednevnih aktivnosti 15.06.2014.
 Obrazac zahtjeva višednevne aktivnosti (prijava)
 Obrazac obavijesti višednevne aktivnosti (obavijest)
 Obrazac za izvještaj s višednevne aktivnosti (izvještaj)