Seminar za operativne voditelje SOK 2018

//Seminar za operativne voditelje SOK 2018
Loading Događanja
  • This event has passed.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Ovogodišnji seminar održat će se 10. i 11. ožujka 2018. godine u domu Crvenoga križa na Sljemenu. Više o mjestu održavanja možete pronaći ovdje.

Prijavite se do
28.02.2018.
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

PRIJAVA

Rok za prijave je 28. veljače 2018. godine. Prijave su elektronske, a prijaviti se možete na mrežnoj stranici naobrazbeprijavnica za Seminar za operativne voditelje.

Nakon navedenog roka prijave neće biti moguće.

Prijavom se smatra ispunjena elektronska prijavnica i uplata kotizacije na žiro račun Saveza izviđača Hrvatske HR2524020061100071437. U polje “Opis plaćanja” potrebno je upisati “Seminar za operativne voditelje 2018.“, a u polje “Poziv na broj odobrenja” matični broj udruge u SIH-u.

NAPOMENA: Nakon isteka roka za prijave, organizator nije dužan prihvaćati prijave te je slobodan uvećati taksu za 30%.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Seminar je namijenjen osobama koje izravnim radom provode program – vođe patrola i jata te vođe družina/sekcija, samo oni su prihvatljivi sudionici. Svi sudionici moraju biti stari 15 ili više godina i redovno registrirani u Savezu izviđača Hrvatske. Ako su svi sudionici iz udruge maloljetni, uz njih se na Seminar može prijaviti i jedan punoljetni pratitelj.

SUDIONIČKA TAKSA

Sudionička taksa uključuje smještaj, prehranu, boravišnu taksu, programski materijal te druge organizacijske troškove.

Sudionici (izviđački voditelji prema registraciji):

Ostali (pratitelji i sudionici koji nisu na registraciji):

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu Saveza izviđača Hrvatske.

PROGRAM SUSRETA

Program seminara dobit ćete kroz veljaču 2018. godine. Svaki sudionik koji redovno sudjeluje na programskim sadržajima dobit će potvrdu o sudjelovanju s popisom tema.

DOLAZAK SUDIONIKA

Sudionici koji dolaze u petak dužni su doći između 19:00 i 22:00 sata, osim u iznimnim slučajevima, o kojima su dužni prethodno obavijestiti Ured Saveza. Sudionici koji dolaze u subotu dužni su doći najkasnije do 9:00 sati. Program završava u nedjelju oko 14:00 sati. O rasporedu spavanja sudionici će biti obaviješteni na dolasku.

VAŽNO

Odgovorna osoba iz svake udruge odgovara za redovito sudjelovanje članova udruge na programskim sadržajima Seminara, kao i za njihovo ponašanje u slobodno vrijeme. Svi sudionici dužni su se pridržavati pravila ponašanja koje odredi organizator, a s kojima će biti upoznati na otvaranju Seminara.

Sudionici na Seminar trebaju ponijeti izviđačku uniformu i maramu.

Upute za dolazak do doma na Sljemenu bit će poslane sudionicima nakon isteka roka za prijave.

Kontakt osoba je Jasna Milašinović – načelnica za naobrazbu (e-mail: naobrazba@sih.hr).

Uz izviđački pozdrav Budi Pripravan!

načelnica za naobrazbu SIH-a
Jasna Milašinović