Temeljem članka 5.8 Statuta Saveza izviđača Hrvatske, Vijeće SIH-a na svojoj 1. sjednici, održanoj 20. listopada 2012. godine u Kostreni, raspisuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU KANDIDATURA  
ZA GLAVNOG NAČELNIKA SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE

Pozivaju se zainteresirani članovi Saveza da iskažu interes za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske.

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće formalne uvjete:

  • stariji od 18 godina,
  • član Saveza izviđača Hrvatske,
  • nije obnašao dužnost načelnika SIH-a u dva prethodna mandata uzastopno.

Sukladno članku 5.18 Statuta SIH-a, kandidati su dužni ishoditi suglasnost Predsjednika SIH-a za sjednicu Vijeća na kojoj će se obavljati izbor Glavnog načelnika.

Obrazac za kandidaturu dostavlja se zajedno s ovim Pozivom, a dostupan je u Uredu Saveza. Obrascu se može priložiti osobni životopis.

Rok za dostavu kandidatura je 30. studenog 2012. godine.

U prijavi kandidati moraju navesti oblik angažmana za obavljanje dužnosti (ugovor o radu, ugovor o djelu, volontiranje, studentski ugovor…).

Pri donošenju proračuna SIH-a za 2013. godinu, Vijeće SIH-a odlučit će o modelu angažiranja Glavnog načelnika u Savezu. Dužnost Glavnog načelnika kandidat počinje obavljati od 1. siječnja 2013. godine.

Za provjeru formalnih uvjeta iz ovog Poziva zadužen je Ured SIH-a. Kandidati mogu dobiti potrebne dodatne informacije putem Ureda SIH-a (način ispunjavanja obrazaca, dostava dokumentacije).

U privitku ovog poziva nalazi se popis nadležnosti i odgovornosti Glavnog načelnika i resornih načelnika, sukladno Statutu SIH-a.

Predsjednik Vijeća:
Zdenko Hudina