Prva nacionalna aktivsok zajedničkanost u 2013. godini je ovaj već pomalo tradicionalni susret izviđačkih voditelja. Nadajmo se da će ove godine i vrijeme (barem ono meteorološko) biti na našoj strani :-)

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
Ovogodišnji Seminar za operativne voditelje održat će se, kao i mnogi do sada, u hostelu “Karlovac” u Selcu, 02. i 03. veljače 2013. godine. Više o mjestu održavanja možete pronaći ovdje.

PROGRAM SUSRETA
Kompletan program susreta objavit će se nakon što dobijemo potvrde od predviđenih predavača. Svaki sudionik koji redovno sudjeluje na programskim sadržajima dobit će potvrdu o sudjelovanju s kratkim popisom tema.

PROFIL SUDIONIKA
Susret je namijenjen osobama koje izravnim radom provode program – vođe patrola i jata, vođe družina i načelnici odreda; samo oni su prihvatljivi sudionici.

Svi sudionici moraju biti stariji od 15 godina. Ako su svi sudionici iz udruge maloljetni, uz njih se na Susret može prijaviti i jedan punoljetni pratitelj.

PRIJAVA
Rok za prijavu sudionika je nedjelja, 27. siječnja 2013. godine. Prijava podrazumijeva ispunjen prijavni obrazac i uplatu na žiro-račun SIH-a (2402006-1100071437). Prijavni obrazac može se dostaviti poštom (Savez izviđača Hrvatske, Preradovićeva 7/1, HR-10000 Zagreb), faxom (01.4872.165) ili e-mailom (sih@sih.hr). Pri uplati u polje “Opis plaćanja” potrebno je upisati “seminar za operativne voditelje 2013.”, a u polje “Poziv na broj odobrenja” matični broj udruge u SIH-u. Nakon isteka roka za prijave, organizator nije dužan prihvaćati prijave te je slobodan uvećati taksu za 30%.

Sudionici koji stižu u petak dužni su doći između 19.00 i 24.00 sata, osim u iznimnim slučajevima, o kojima su dužni prethodno obavijestiti Ured Saveza. Sudionici koji dolaze u subotu dužni su doći do 10.00 sati. Program završava u nedjelju oko 14.00 sati. O rasporedu po sobama sudionici će biti obaviješteni na dolasku.

Odgovorna osoba odgovara za redovito sudjelovanje članova iz udruge na programskim sadržajima Seminara, kao i za njihovo ponašanje u slobodno vrijeme. Svi sudionici dužni su se pridržavati pravila ponašanja koje odredi organizator.

SUDIONIČKA TAKSA
Kao i do sada, i ovaj puta postoje dvije opcije boravka:

Opcija 1 – od petka navečer do nedjelje popodne (od doručka u subotu do ručka u nedjelju)
Opcija 2 – od subote ujutro do nedjelje popodne (od ručka u subotu do ručka u nedjelju)

U cijenu su uračunati smještaj, prehrana, boravišna taksa i troškovi organizacije.

Povlaštena taksa
Svi operativni voditelji koji su navedeni u obrascima za registraciju udruge (kadrovski obrazac – SIH R 01) imaju pravo na sudjelovanje po povlaštenoj taksi. Svi korisnici povlaštene takse dužni su sudjelovati na svim programskim aktivnostima Seminara i izvršiti obveze u pripremi. Za članove koji ne sudjeluju na svim programskim aktivnostima, organizator može udruzi naknadno naplatiti razliku do ekonomske takse.

Za vođe patrola i jata povlaštena taksa iznosi:
Opcija 1:  270,00 kn
Opcija 2:  220,00 kn

Za vođe družina i načelnike povlaštena taksa iznosi:
Opcija 1: 200,00 kn
Opcija 2: 150,00 kn

Ekonomska taksa
Ekonomsku cijenu plaćaju sudionici koji u obrascima za registraciju nisu navedeni kao operativni voditelji:
Opcija 1: 360,00 kn
Opcija 2: 250,00 kn

Odrasli pratioci plaćaju:
Opcija 1: 450,00 kn
Opcija 2: 350,00 kn

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu Saveza izviđača Hrvatske.