SIH-logo-crt-co2

Na sjednici Izvršnog odbora održanoj u petak, 01. ožujka 2013. godine u Dugoj Resi, usvojena je Odluka o nadležnostima načelnika SIH-a te su imenovani resorni načelnici. Odluku o nadležnostima možete vidjeti ovdje, a imenovani su:

Načelnica za program: Katica Konstantinović, OI „Vinkovci“ (Vinkovci), učiteljica razredne nastave. Do sada je obnašala dužnosti načelnice za poletarce i pčelice te kao članice Uprave Šumske škole (više puta). Na nacionalnoj razini u programu i naobrazbi aktivna je više od 10 godina.

Načelnica za naobrazbu: Petra Čorko-Lukić, 28. SDI „Dubrava“ (Zagreb), profesorica predmetne nastave. Nastavlja s obnašanjem dužnosti Načelnice za naobrazbu, a do sada je bila voditeljica i članica Uprave Šumske škole. Na nacionalnoj razini u programu i naobrazbi aktivna je oko 5 godina.

Načelnica za međunarodnu suradnju: Jelena Drndić, OI „Hrvatsko zagorje“ (Krapina), studentica politologije na Fakultetu političkih znanosti. Članica je Radne grupe Europske skautske regije za partnerstva s drugim regijama te je sudjelovala na više međunarodnih skupova i aktivnosti. Članica Savjeta za mlade Grada Krapine.

Načelnik za informiranje: Milan Macut, OI „3. maj“ (Rijeka), zaposlenik u Domu mladih u Rijeci. Do sada je na nacionalnoj razini dvije godine vodio projekt „SIH-FM“ kao dio međunarodne aktivnosti JOTI-JOTA, a u posljednje vrijeme je aktivan u Programu „Izviđačka liga“ kao starješina orijentacijskog natjecanja „Lipsus“. Obnašao je dužnosti člana Vijeća i člana Nadzornog odbora SIH-a.

Načelnik za vanjske odnose: Boris Krajinović, OI „Javor“ (Zagreb), student matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Član je Savjeta za mlade Grada Zagreba i kandidat za zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade RH. Do sada je u Savezu bio aktivan kao član Tima za natjecanja.

Načelnik za financije: Siniša Ivanković, OI „Kamengrad“ (Koprivnica), Viši menadžer za odnose s klijentima u Privrednoj banci Zagreb. Do sada se na nacionalnoj razini više godina bavio projektnim financiranjem. Obnašao je i dužnosti člana Uprave SIH-a.

Na istoj sjednici osnovan je i Tim za natjecanja SIH-a, za čijeg je koordinatora imenovan Denis Vukušić, predsjednik SK „Marjan“ (Split). On nastavlja s vođenjem Tima za natjecanja, a na regionalnoj razini obavlja dužnost predsjednika Splitskog skautskog zbora.

Prosječna dob načelnica i načelnika je oko 30 godina, što svakako odgovara organizaciji za djecu i mlade. Imenovanjem načelnica i načelnika formalno je upotpunjen novi ustroj Saveza (svaki načelnik još može imenovati tim za potporu svom radu, ali to nisu tijela upravljanja). Više o novom ustroju Saveza možete saznati ovdje.