e8270f80-31f1-4553-9829-fb593e10f8dbI slijedeće tri godine, predstavnice Saveza izviđača Hrvatske sudjelovat će u radu najznačajnijeg savjetodavnog tijela Vlade RH nadležnog za civilno društvo. Među 27 članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, zahvaljujući glasovima 32 izviđačke udruge, članice Saveza, nalaze se i naše kandidatkinje:
Gorana Kukić, dopredsjednica Saveza (kandidatkinja za članicu),
Tea Jelković, članica Vijeća Saveza (kandidatkinja za zamjenicu članice).

Hvala svim udrugama koje su podržale naše kandidatkinje!

Naše članice predstavljat će sektor civilnog društva Skrb o djeci, u kojem se nalaze udruge koje se bave programima i aktivnostima za djecu, dječjim pravima, djecom s poteškoćama u ponašanju ili s posebnim potrebama.

Savjet ima 27 članova, i to 12 predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 12 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca.

Predstavnici udruga biraju se po sektorima djelovanja:

 • demokratizacija, vladavina prava, te razvoj obrazovanja,
 • djelovanje mladih,
 • djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kultura,
 • skrb o djeci,
 • skrb o osobama s invaliditetom,
 • socijalna skrb,
 • sport,
 • tehnička kultura,
 • zaštita i promicanje ljudskih prava,
 • zaštita okoliša i održivi razvoj,
 • zaštita zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.

 Bojan Smode, glavni načelnik