otvorena vrataSavez izviđača Hrvatske, u suradnji sa Savezom izviđača Zagreba, sudjelovao je na Danima otvorenih vrata udruga koje tradicionalno organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Dani otvorenih vrata udruga održani su diljem Hrvatske od 12. do 15. lipnja 2013. Cilj aktivnosti je približiti građanima programe i projekte koje provode udruge u Hrvatskoj, a koji su od interesne važnosti za opće dobro.

Dani otvorenih vrata udruga jedna su od niza aktivnosti koje se ove godine organiziraju širom Europe povodom obilježavanja Europske godine građana 2013. Cilj Europske godine građana je potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava, te sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa.

Savez je u subotu 15. lipnja, na trgu Petra Preradovića okupio tim volontera zadužen za predstavljanje Saveza i izviđačke organizacije. Tim je pripremio promotivne letke, koje su na Dan otvorenih vrata podijelili te razgovarali sa zainteresiranim građanima.

Akcija je prošla uspješno. Hvala svima na pomoći, vremenu i idejama. Nadamo se kako ćemo iduće godine biti manja nepoznanica.

Julija Capjak, 28.SDI Dubrava