23wsj-final-rgb-small1995. prvi put je na Jamboree-u korišten prepoznatljiv amblem u obliku kravate s kvadratićima, za amblem Hrvatskog kontingenta. 2015 u Japanu, taj će se amblem koristiti već 6. put. Pozivamo sve zainteresirane da osmisle, dizajniraju  “unutarnji” izgled amblema i da svojom idejom uveličaju 20-i rođendan službenog sudjelovanja hrvatskih izviđača na svjetskim skautskim smotrama. Amblemi hrvatskog kontigenta, primjer iz 2007 primjer iz 2011. 

Sve ideje i dizajne možete poslati do 30.rujna na e-mail voditeljice kontigenta Lade Štefek  croatian.contingent@sih.hr

Otvorena je i facebook stranica za sve koji žele vidjeti, pratiti ili biti informirani o organizaciji 23. WSJ u Japanu.