SIH-logo-crt-co2Pozivamo vas da prijavite ekipe za natjecanje u izviđačkoj ligi za sezonu 2013/2014. Prijava ekipe za natjecanje u Ligi mora sadržavati slijedeće podatke …

Za mlađu kategoriju: Naziv patrole (koji se ne smije mijenjati tijekom trajanja natjecanja Lige), popis članova patrole s datumom rođenja i članskim brojem. Patrola može imati najviše 12 članova.

Za stariju kategoriju: Naziv ekipe (koji se ne smije mijenjati tijekom trajanja natjecanja Lige), popis od 10 članova s datumom rođenja i članskim brojem.

Rok za prijavu ekipa je 01.10.2013 godine. Prijave koje stignu nakon tog datuma neće se uvažiti.

Prijave pošaljite na e mail: sih@sih.hr  ili poštom u ured Saveza izviđača Hrvatske, Preradovićeva 7,10000 Zagreb.