SIH-logo-crt-co2Seminar operativnih voditelja ( SOK )  tradicionalno održava se u  hostelu “Karlovac” u Selcu . Novost je izvršni organizator seminara Savez izviđača Rijeke koji je preuzeo organizaciju susreta uz pomoć volontera Saveza izviđača Hrvatske.

Npomena: Uplate kotizacija seminara na žiro račun Saveza izviđača Rijeke IBAN:  HR7724020061100135782 Pri uplati u polje “Opis plaćanja” potrebno je upisati “seminar za operativne voditelje 2014.”, a u polje “Poziv na broj odobrenja” matični broj udruge u SIH-u. Prijavnica za SOK 2014 i info materijal.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Ovogodišnji Seminar za operativne voditelje ( SOK )  održat će se, kao i mnogi do sada, u hostelu “Karlovac” u Selcu, 31.siječnja do 02. veljače 2014. godine. Više o mjestu održavanja možete pronaći na mrežnim stranicama hostela “Karlovac”

PROGRAM SUSRETA

Kompletan program seminara objavit će se nakon što dobijemo potvrde od predviđenih predavača. Svaki sudionik koji redovno sudjeluje na programskim sadržajima dobit će potvrdu o sudjelovanju s kratkim popisom tema.

PROFIL SUDIONIKA

Seminar je namijenjen osobama koje izravnim radom provode program – vođe patrola i jata, vođe družina i načelnici odreda; samo oni su prihvatljivi sudionici.

Svi sudionici moraju biti stari 15 ili više godina. Ako su svi sudionici iz udruge maloljetni, uz njih se na Susret može prijaviti i jedan punoljetni pratitelj.

SUDIONIČKE TAKSE

U cijenu su uračunati smještaj, prehrana, boravišna taksa i troškovi organizacije.

Sudionici (izviđački voditelji prema registraciji):

Opcija 1 (subota, ručak – nedjelja, ručak): 215,00 kn

Opcija 2 (petak, noćenje – subota, doručak – nedjelja, ručak): 290,00 kn

 

Ostali (pratitelji i sudionici koji nisu na registraciji):

Opcija 1 (subota, ručak – nedjelja, ručak): 265,00 kn

Opcija 2 (petak, noćenje – subota, doručak – nedjelja, ručak): 340,00 kn

 

PRIJAVA
Rok za prijavu sudionika je nedjelja, 26. siječnja 2014. godine.

Npomena: Uplate kotizacija seminara na žiro račun Saveza izviđača Rijeke IBAN:  HR7724020061100135782 Pri uplati u polje “Opis plaćanja” potrebno je upisati “seminar za operativne voditelje 2014.”, a u polje “Poziv na broj odobrenja” matični broj udruge u SIH-u. Prijavnica za SOK 201.

Sve dodatne informacije o Seminaru pogledajte u info materijalu  ili se obratite u ured Saveza izviđača Hrvatske.