InformacijeHITNO!
Državna uprava za zaštitu i spašavanje traži od nas 5-6 ljudi koji bi brinuli o zapovjednom kampu u Županji. Angažman počinje sutra i trajao bi sljedećih cca 7 dana. “Brinuli” znači pobrinuti se da u kampu sve funkcionira kako treba, kako to već izviđači rade. Kamp dižu vatrogasci, a o kuhinji se brine CZ.

Volonteri trebaju ponijeti svoje šatore i krevete, a prehranu imaju osiguranu.

Moguće je organizirati se i po principu dežurstava.
Danas (četvrtak 22.5.) do cca 16 h moramo javiti koliko izviđača možemo osigurati.
Najefikasnije bi bilo da to budu oni bliže poplavljenim krajevima (Zagreb i sl.)
Molim vas da reagirate odmah, međusobno se nazivate i da vidimo koliko ljudi možemo osigurati.

Javite se predsjedniku SIH-a