sove sumska skolaOtkazana Šumska škola SIH-a 2014

Šumska škola SIH-a za 2014 godinu neće se održati. Nažalost broj prijavljenih sudionika premali je da bi se aktivnost provela u skladu s predviđenim financijskim planom.

Održavanje aktivnosti zahtijevalo bi veća ulaganja financijskih sredstva Saveza nego što je predviđeno financijskim planom SIH-a za 2014. godinu, a dodatna financijska sredstva nisu osigurana jer se zbog blokade računa Saveza nije mogao javljati na natječaje za dobivanje potpore programima i aktivnostima neformalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Također i oprema za smještaj kojom Savez raspolaže nije adekvatna za jake kiše koje su ove godine učestale, te su već uzrokovale probleme dijelu izviđačkih udruga na njihovim redovitim ljetnim aktivnostima. Sigurnost i zdravlje članova su važni elementi u procijeni rizika provedbe svih izviđačkih aktivnosti.

Nažalost Šumska škola SIH-a 2014 se neće održati, no započinjemo s pripremama za novi ciklus osposobljavanja izviđačkih voditelja u 2015. godini.

Zahvaljujemo na razumijevanju svim voditeljima udruga i prijavljenim tečajcima. Vidimo se na Šumskoj školi SIH 2015.

 

Uprava šumske škole SIH-a 2014.