SIH-logo-crt-co2Mjesto održavanja etno eko selo Škopljanci sela Radošić, udaljeno 35 kilometara od Splita. Vrijeme održavanja 18. i 19. listopada 2014. godine.Organizator Splitski skautski zbor, a Državna izviđačka Olimpijada će se održati u sklopu Zborovanja izviđača Dalmacije. Rok za prijave 5. listopada.2014.

Komplet dokumenata za DIO (zip.) – raspis, prijavnice, suglasnost roditelja…