image-1793389e72d496f32d3444f25c897795a2738d5d176ba2ee8745636431d96312-VUreda Saveza izviđača Hrvatske je preseljen i nalazi se na novoj adresi, Odranska ulica 6, 10000 Zagreb. Aktivne su i fiksne telefonske linije,
tel. +385.1.4872.164 i fax. +385.1.4872.165