SIH-logo-crt-co2Pozivaju se zainteresirani članovi Saveza da iskažu interes za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske.

Rok za dostavu kandidatura je 24. veljače 2015. godine.

Kandidati mogu dobiti potrebne dodatne informacije putem Ureda SIH-a (način ispunjavanja obrazaca, dostava dokumentacije).

Pogledajte specifikaciju zadataka i odgovornosti Glavnog načelnika (pdf.), sukladno Statutu SIH-a.

Predsjednik Vijeća SIH-a Zdenko Hudina