zelena_cistkab3aed022. travnja obilježava se  Dan planeta Zemlje možete obilježavati jedan dan, čitav mjesec ili cijelu godinu, na otvorenom ili u prostoriji, samostalno ili s drugim udrugama, ali i u suradnji s općinama, županijama, gradovima…

Ove godine 18. travnja održava se ZELENA ČISTKA, priključite se akciji!. 

Što je EE otpad?

EE otpad su uređaji koji za svoj rad koriste električnu energiju, a koji vam iz bilo kojeg razloga više ne trebaju. EE otpad iz kućanstva su veliki i mali kućanski uređaji, oprema za telekomunikaciju, tv prijamnici, računala i njihova pripadajuća oprema koja ide uz njih, odnosno sve što vas kod kuće okružuje a ide na struju. EE otpad sadrži mnoge tvari štetne za zdravlje ljudi i okoliš, pa je s takvim otpadom potrebno postupati s osobitim oprezom, nije dozvoljeno ga odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenim sakupljačima. Sustav odvojenog sakupljanja otpada je nužan kako bi se smanjila količina otpada na odlagalištima, a ujedno izdvojila korisna sirovina iz otpadnih stvari koja je učestalo završavala na odlagalištima.

Građani mogu EE otpad osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište ili naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske na nekoliko načina:

  • pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
  • preko SMS-a na broj 098 444 110
  • unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
  • putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com

Kako sudjelovati?

Organizirajte natjecanje unutar jata, patrole, družine ili odreda i skupljajte svoj EE otpad. Ograničite se na nekoliko uređaja za koje ste sigurni da ih vaši izviđači imaju kod kuće. Možete podijeliti bodove prema važnosti uređaja. Mobitel neka recimo nosi 10 bodova, a CD 3 boda i sl.

Savez izviđača Zagreba je u prošle dvije godine skupio 134 mobitela, 3,898 cd-a i 4, 140 baterija, koje su predali sabirnom centru za sakupljanje EE otpada. Više informacija o vašem najbližem sabirnom centru možete pročitati na: mrežnim stranicama EE Otpad