Produžen rok za prijave za DION i DIV!
Krajnji rok za prijave je petak 12.06.2015. godine do 21,00 h.
Sve informacije i prijavne obrasce za natjecanja DION i DIV možete pronaći na mrežnim stranicama DIV i DION 2015.