SIH-logo-crt-co2Do kraja godine predstavnici Saveza izviđača Hrvatske će sudjelovati na nekoliko međunarodnih izviđačkih aktivnosti.

SEE Meeting – 18.09. – 20.09.2015., Ohrid, Makedonija

Susret predstavnika nacionalnih izviđačkih organizacije JI Europe (Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunjska, Grčka, Turska, Cipar i Hrvatska. Na ovom će susretu sudjelovati i Izrael kao promatrač). Na sastanku će se dogovoriti ideje i preporuke za novi Europski regionalni izviđački plan u razdoblju od 2016.-2019.Razgovarat će se o tome što smo zajednički postigli i napravili u prethodnom razdoblju i dogovoriti se o okvirnom planu suradnje za sljedeće razdoblje.

Network meeting  for Guide and Scout External Representatives  – 26.10 – 29.10.2015., Porto, Portugal

Cilj sastanka je da se nacionalne organizacije članice WOSM-a, osnaže u svojem nastupu prema društvu s ciljem promoviranja izviđača kao organizacije koja je društveno važna. To se želi postići naobrazbom ljudi koji rade u području Vanjskih odnosa nacionalnih organizacija. Network meeting  omogućuje da volonteri koji rade na području Vanjskih odnosa, informiranja, partnerstva i drugih bliskih područja na jednom mjestu razmjene svoja iskustva i  istražiti kako vođenje Vanjskih odnosa može pomoći našim članovima bolje ispuniti misiju izviđaštva i usmjeriti i poboljšati svoj položaj i priznanje u društvu, u suradnji s drugim nacionalnim partnerima.

Izviđačka Akademija – 27.10. – 01.11.2015., Porto, Portugal

Akademija  je izviđačka aktivnost, osmišljena kako bi se omogućilo sudionicima da se kvalitetno educiraju, razmjenjuju iskustva i međusobno povežu. Aktivnost je namijenjena izviđačima koji su na funkciji u nacionalnim savezima ili su članovima timova. Podijeljeno je u tri kategorije edukacija-naobrazba, komunikacije i strategija-menadžment.

WOSM Symposium -3.12. – 6.12., Skopje, Makedonija

Simpozij je priprema za Konferenciju koja će se održati 2016. te se na njemu radi na strateškim dokumentima poput regionalnog trogodišnjeg plana.

Načelnica za međunarodnu suradnju SIH-a
Jelena Drndić