foto: Velimir Krpan – Krpica , OI Vinkovci

Volonteri Saveza izviđača Hrvatske iz udruga članica OI Suvara iz Otoka i OI Vinkovci, u subotu 20. rujna su po pozivu DUZS-a, pomagali na podizanju smještajnih kapaciteta u Tovarniku. Osim podizanja šatora i edukacije djelatnika i vatrogasaca općine Tovarnik oko podizanja šatorskog naselja, pomagali su i ostalim poslovima, kao što je istovar kamiona s vodom …

Hvala našim izviđačima !

više na FB scout.hr i FB grupa.

Volonteri Saveza izviđača Hrvatske, iz udruga članica, OI Javor iz Zagreba, OI Suvara iz Otoka, OI Vinkovci iz Vinkovaca i UIP Mihaljevica” iz Slavonskog Šamca pomogli su u podizanju oko 30 šatora M-70 s tri polja u privremenom prihvatnom centru Beli Manastir koji se nalazi na prostoru bivše vojarne. Osigurana im je bila voda i prehrana a kako u vojarni nema dovoljno mjesta za smještaj volontera, upućeni su kućama do sljedeće dojave o potrebi našeg angažmana.

DUZS je izuzetno zadovoljan učinjenim od strane izviđača, jer su naši volonteri obučili vatrogasce i volontere iz Civilne zaštite koji nisu imali iskustva s dizanjem šatora, te su zahvalili izviđačima na suradnji.

Ukoliko se ukaže potreba, izviđači su i dalje  na raspolaganju na nekoj novoj lokaciji ili na novim zadacima. Prijave volontera su i dalje u uredu SIH-a, na email: sih@sih.hr ili mob. tel:095/3639945.

20150917_182351

foto: Stjepan Budimir OI Javor, Zagreb

20150917_174418_HDR

foto: Stjepan Budimir OI Javor, Zagreb

20150917_213357_HDR

foto: Stjepan Budimir OI Javor, Zagreb

20150917_171555_HDR

foto: Stjepan Budimir OI Javor, Zagreb

20150917_163823_HDR

foto: Stjepan Budimir OI Javor, Zagreb