SIH-logo-crt-co2Cilj edukacije…Cilj edukacije je upoznati udruge s mogućnostima projektnog financiranja koje postoje u Hrvatskoj, uputiti ih o izradi projekta: od same ideje do popunjavanja projektne aplikacije.

Mjesto i vrijeme.Edukacija će se održati 12. prosinca 2015. godine, u Zagrebu. Trajanje edukacije je 5 sati. Detalje o mjestu održavanja i satnicu ćemo vam poslati naknadno. 

Kome je edukacija namijenjena…

Edukacija je namijenjena odraslim voditeljima u udrugama koji se bave ili će se baviti pisanjem projekata za svoju udrugu. Iz svake udruge na edukaciji mogu sudjelovati najviše dva odrasla voditelja. Ideja je da se radi na konkretnim projektima prema potrebama i idejama udruge. Iz tog razloga bilo bi uputno da edukaciji prisustvuju osobe koje će pripremiti jednu ili dvije teme kojima bi se željele baviti te koje će kasnije pisati projekte za udrugu.

 Tko vodi edukaciju…

Voditeljica edukacije je Jelena Drndić, načelnica za međunarodnu suradnju Saveza izviđača Hrvatske. Jelena je sada na radnoj poziciji asistentice na projektima u jednoj privatnoj konzultantskoj tvrtki. Bavi se pisanjem i provedbom projekata za obrazovne institucije i udruge, kao i edukacijom, prvenstveno nastavnog osoblja i zaposlenih u udrugama, ali i ostalih zainteresiranih za pisanje i provedbu projekata. Radila je i na pripremi većih projekata, poput onih iz Europskog socijalnog fonda.

Vaš (pred)zadatak…

Prvi (pred)zadatak je poslati svoju prijavu za edukaciju najkasnije do 31. listopada 2015. godine na e-mail načelnice za naobrazbu (naobrazba@sih.hr).

Drugi (pred)zadatak je da, zajedno s ostalim odraslim voditeljima ili upravom svoje udruge, osmislite okvirnu ideju za jedan ili dva projekta koje želite napraviti. Zašto? Zato što će najveći dio edukacije biti upravo praktično pisanje projekta za koji imate ideju, odnosno Jelena će vam pomoći da svoj projekt odmah krenete razrađivati (popunjavati projektnu aplikaciju).

Za sada toliko, sve ostale informacije slijede!

Ukoliko imate pitanja, javite se na e-mail načelnice za naobrazbu.

Prijavnica za edukaciju o pisanju projekata (docx.)

Uz izviđački pozdrav Budi Pripravan!

Načelnica za naobrazbu SIH-a

Jasna Milašinović