kopen3Tijekom vikenda 27.-29.11. izviđači iz 27 zemalja su se okupili u Kopenhagenu, na Refugee Response Seminaru gdje su raspravljali kako izviđački pokret i druge organizacije mladih mogu doprinijeti u trenutnoj situaciji izbjegličke krize. Sudionici su dijelili svoje znanje, ideje i aktivnosti u korist izbjeglica diljem Europe. Marko Kovačević je predstavljao Savez izviđača Hrvatske, koji je i sam sudjelovao na operativnim zadatcim SIH-a u podizanju tranzitno prihvatnog kampa Beli Manastir, a po nalogu DUZS-a.

“Mi kao izviđači smo pragmatični. Znamo da ne možemo riješiti dugoročne izazove u odnosu na trenutnu situaciju izbjeglica u Europi. Odlučili smo reagirati pomoću pragmatičnog pristupa i reagirati na situaciju udružujući snage s našim lokalnim zajednicama te napraviti razliku za neke ljude pogođene tragedijom rata “, poručio Andrea Demarmels, predsjednik Regionalnog odbora WOSM Europi.

Podijeljene su mnoge prakse i ideje te smišljeni novi načini kako pomoći. Nadalje, sve ideje su prikupljene u katalogu, koji se može dijeliti sa svim organizacijama, koje trebaju nadahnuće za bilo započeti ili nastaviti rad s izbjeglicama.

Marko Kovačević, OI Javor