SIH - logoSavez izviđača Hrvatske objavljuje javni poziv za popunjavanje slobodnog radnog mjesta: Voditelja/ice projekata Saveza izviđača Hrvatske.

Poziv (pdf.)

Ur. broj 49/16

Savez izviđača Hrvatske, Odranska 6, Zagreb objavljuje raspis
NATJEČAJA

za popunjavanje slobodnog radnog mjesta:
Voditelja projekata Saveza izviđača Hrvatske

Opći uvjeti za pristupnike:
– minimalno srednja stručna sprema društveno humanističkog smjera
– znanje izrade, vođenja i upravljanja projektima
– dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– izražene međuljudske i komunikacijske vještine
– izražene organizacijske sposobnosti
– aktivno znanje korištenja računala MS Office paket (Word, Excel, Outlook)
– poželjno najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje izviđačke organizacije, ali nije uvjet
– prednost na natječaju mogu ostvariti kandidati s iskustvom u administrativnom ili operativnom provođenju projekata financiranih iz programa Pred-pristupne potpore (IPA), iz Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj ili sličnih izvora.

– prednost na natječaju mogu ostvariti kandidati s iskustvom rada u nevladinim organizacijama.
Svi pristupnici uz prijavu obvezno moraju priložiti:
1. životopis
2. domovnicu
3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
4. dokaz o ostvarenom radnom stažu (presliku radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Radno mjesto je na određeno vrijeme, rok od godinu dana, s mogućnošću produljenja. Probni rok traje tri mjeseca. Radno mjesto Zagreb.

Za sve pristupnike, natječaj je otvoren od 17.-25. svibnja 2016..
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova.

Pismene prijave s prilozima dostaviti isključivo na adresu: Savez izviđača Hrvatske, Odranska 6, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj – zaposlenje« – ne otvarati.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati prijaviteljima.

Bojko Kukić
Dopredsjednik Saveza izviđača Hrvatske