21.08.2016-032Na terenu Šumske škole u Kamanju dana 21.8.2016. godine održana je 5. sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske. Sjednici je prisustvovalo 12 od 15 vijećnika te predsjednik Saveza Željko Roglić, dopredsjednik Saveza i predsjednik Izvršnog odbora Bojko Kukić, glavna načelnica Helen-Marie Kerovec, članovi Izvršnog odbora Nenad Andrašek i Boris Vujnović te voditeljica projekata SIH-a Ivana Kovačević.

Na 5. sjednici Vijeća potvrđivali su se izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2015. godinu, odlučivalo se o prijedlogu članarine za novoregistrirane članove, manjim izmjenama Statuta, podnošenju zahtjeva za pristupanje u WAGGGS te ponovnom uvođenju licence za voditelja višednevne aktivnosti. Također su se donijele odluke o pokretanju osnivanja izviđačke zaklade, imenovanju uprave Smotre SIH-a 2017. godine te Prijedlogu plana aktivnosti za 2017. godinu.

Kao prijedlog za Sabor SIH-a prihvaćeni su revidirani Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu (pdf.)  te Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu. (pdf.) Podnesen je izvještaj o izvršenju proračuna za prvu polovicu 2016. godine. Pokrenuta je rasprava o potrebi donošenja prijedloga rebalansa proračuna zbog nedobivanja institucionalne podrške za 2016. godinu te povećanja broja zaposlenih u SIH-u te sukladno time i povećanju rashoda u drugoj polovici 2016. godine.

Na prijedlog predsjednika Vijeća, uz dopunu predsjednika Saveza, donesena je odluka o članarini za novoregistrirane članove kojima bi se članarina određivala prema preostalom broju mjeseci tekuće godine pomnoženom sa 7 kuna uključujući mjesec učlanjenja. Odluka vrijedi za sve novoregistrirane članove od 1.9.2016. do 31.12.2016. godine. Odluka je donesena probno do kraja 2016. godine u cilju povećanja broja članova.

Na prijedlog glavne načelnice donesena je odluka o ispravljanju napisane spolne ravnopravnosti pa tako ukoliko Sabor prihvati izmjenu ubuduće će najmanje pet članova Vijeća morati biti članovi suprotnog spola.

Predsjednik Saveza je predložio da se na Saboru donese statutarna odluka kojom bi se od postojećih šest regija Savez izviđača Hrvatske ustrojio u pet regija s time da bi se postojeća regija „Zagreb“ i „Centar“ spojile u novu regiju „Centar“ izuzev Bjelovarsko-bilogorske županije koja bi se spojila s regijom „Sjever“.

Na prijedlog predsjednika Saveza donesena je odluka o podnošenju zahtjeva za pristupanje u WAGGGS.

Donesene su potrebne izmjene Pravilnika o naobrazbi te Pravilnika i uputa o licenciranju kako bi se ubuduće mogla izdavati licence za voditelja višednevne aktivnosti. Licenca je potrebna prema Pravilniku o organiziranju višednevnih aktivnosti.

Na prijedlog Izvršnog odbora doneseno je nekoliko odluka. Prva je donesena odluka o razrješenju Dore Šimunović kao načelnice za PR te prelazak PR-a u Načelništvo za informiranje. Također je imenovana Uprava Smotre 2017. godine u slijedećem sastavu: Željko Roglić, starješina smotre; Helen-Marie Kerovec, načelnica; Bojko Kukić, načelnik za logistiku; Milan Macut, načelnik za informiranje; Katica Konstantinović, načelnica za program; Boris Krajinović, načelnik za vanjske odnose; Aleksandar Tutić, načelnik za volontere i Jadranka Ivaniš, tajnica smotre. Donesena je odluka o pokretanju postupka za osnivanje izviđačke Zaklade.

Na kraju sjednice Vijeća donesene su odluke o potvrđivanju imenovanja Borisa Vujnovića u Savjet za mlade Republike Hrvatske, područje Skrb o djeci te u Savjet za razvoj civilnoga društva. Također je potvrđeno imenovanje Nenada Andrašeka u Nacionalni odbor za razvoj volonterstva.

Na prijedlog glavne načelnice prihvaćen je Prijedlog plana aktivnosti za 2017. godinu (pdf.). Te su analizirane aktivnosti Vijeća po Operativnom planu, tj. odrađene aktivnosti i one koje treba odraditi do kraja godine.

Marjan Pavić

Predsjednik Vijeća Savez izviđača Hrvatske