SIH-logo-crt-co2
Ovogodišnji organizatori Jesenskih igara poletaraca po regijama:
regija Istok – OI “Požega”, Požega
regija Zapad: OI “Sjever Jug”, Rijeka
regija Sjever: OI “Sirius”, Varaždin
regija Jug: Splitski skautski zbor
regija Centar: US “Sveti Juraj”, Bjelovar
regija Zagreb: Savez izviđača Zagreba

Katica Konstantinović – Kaja
Načelnica za program Saveza izviđača Hrvatske