sumska-2016Nakon osam nezaboravnih dana završila je još jedna Šumska škola koja se ove godine održavala u Kamanju.

Nakon još jednog uspješnog tečaja naobrazbe naš Savez bogatiji je za jednu generaciju mladih voditelja punih novih znanja, vještina i ideja za rad.

Na Šumskoj školi 2016. godine bilo je 34 sudionika na Tečaju za mlade voditelje (Tečaj za vođe jata i Tečaj za vođe patrola) te 11 sudionika na Tečaju za vođe družina.

Cijela Šumska škola pripremala se i odvijala uz pomoć 21 volontera.

Održavanje ovogodišnje Šumske škole pomogli su i Općina Kamanje, DUZS DIP Zagreb , PD Vrlovka, Sportsko društvo Kamanje, Crveni križ Karlovac, OI BJ, OI Jarun, Krunoslav Mlačak, Zlatko Kubalek te Dragan Babović na čemu im još jednom zahvaljujemo.sumska-2016-2

Iako umorni od predavanja, pripreme sastanaka, izleta, bivka i kulturno zabavnih aktivnosti naši tečajci bili su jako vrijedni i nisu odustajali te su uspješno odradili sve zadatake koje je Uprava Šumske škole stavila pred njih. Atmosfera je na Šumskoj školi od prvoga dana bila jako vedra i vesela. Pokliči i himne čuli su se iz svakog kutka našega maloga logora preko cijeloga Kamanja.

Teško je sva znanja, vještine, avanture, prijateljstva, zagrljaje, suze radosnice, smijeh i sve ostale uspomene koje smo doživjeli na Šumskoj školi prenijeti na papir. To je vrijedno doživjeti!sumska-2016-1

Tim za naobrazbu SIH-a već je krenuo u pripremu novog ciklusa naobrazbe koji će u 2017. godini obuhvaćati Šumsku školu (regionalne tečajeve i praktični dio), Regionalne susrete voditelja te Seminar za operativne voditelje (popularni SOK).. Nadamo se da ćete vi i vaša udruga biti dio novog ciklusa naobrazbe.

Kako biste doživjeli barem dio atmosfere koja je nas pratila tijekom cijele Šumske škole, na youtube kanalu SIH-a uskoro pogledajte snimke pokliča, tečajskih himni i himnu Šumske škole.

fotografije (https://www.facebook.com/336833853084927/photos/?tab=album&album_id=790455317722776)

Uz izviđački pozdrav Budi Pripravan!

Jasna Milašinović, načelnica Šumske škole