Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985.godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava dan volontera.

1137 volontera Saveza izviđača Hrvatske godišnje odradi 255.986 volonterskih sati, zbog čega je Savez izviđača Hrvatske organizacija sa najviše volonterskih sati u Hrvatskoj. Svim volonterima čestitamo njihov dan!!

Savez izviđača Hrvatske