Savez izviđača Hrvatske uočio je da neke udruge iako nisu članovi Saveza, upotrebljavaju zaštićene znakove Saveza izviđača Hrvatske i WOSM-a. Stoga je Savez izviđača Hrvatske uputio takvim udrugama upozorenje da je znak Saveza izviđača Hrvatske, zaštićen u registru žigova koji vodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo pod brojem Z20031746, te da isti mogu koristiti samo članovi Saveza izviđača Hrvatske.

Također i znak WOSM-a je također zaštićen u registru žigova, a sukladno odobrenju WOSM-a br. 051012-NC, u Republici Hrvatskoj, isti mogu koristiti samo članovi Saveza izviđača Hrvatske.

Hrvatski skauti

Ukoliko i nakon izdanog upozorenja pojedine udruge i članovi istih nastave sa kršenjem odredbi Zakona o zaštiti žiga, Savez izviđača Hrvatske bit će prisiljen pokrenuti odgovarajuće sudske postupke kako bi zaštitio intelektualno vlasništvo Saveza izviđača Hrvatske i WOSM-a.