Temeljem članka 7.1 Statuta Saveza izviđača Hrvatske, Izvršni odbor je na svojoj 56. sjednici, održanoj 18. rujna 2018. godine donio odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE NA RADU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA MJESTU ADMINISTRATIVNOG DJELATNIKA

Pozivaju se zainteresirane članice i članovi Saveza da iskažu interes za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa na mjestu administrativnog djelatnika u Savezu izviđača Hrvatske.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

 • stariji od 18 godina;
 • član/ica Saveza izviđača Hrvatske;
 • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana;
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, a već su bile uključene u mjeru stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ali u nižoj razini obrazovanja te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana;
 • nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni ispit, sa stažem u zvanju za koje su se obrazovali, većem od propisanog, a poslodavac im nije omogućio polaganje stručnog ispita te prijavljene u evidenciju Zavoda 30 dana.

Također, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • izražene međuljudske i komunikacijske vještine
 • izražene organizacijske sposobnosti
 • znanje korištenja računala (OS Windows i MS Office paket ili odgovarajuće)

Opis posla administrativnog djelatnika:

 • Upoznavanje s radom udruge i izviđačkim programom rada;
 • upoznavanje s vođenjem uredskog poslovanja;
 • upoznavanje i priprema s računovodstvenim radnjama za potrebe vanjskog knjigovodstva, prijam i otprema pošte;
 • komunikacija s udrugama članicama (telefonom i e mailom);
 • upoznavanje s poslovima poslovnog direktora i voditelja projekta te pružanje podrške u provođenju istih (praćenje objavljenih natječaja i obavještavanje nadređenih o istim, pomoć u pripremi dokumentacije za natječaje, komunikacija s trećim stranama, priprema izvještaja s provedenih aktivnosti, pomoć u praćenju i izvršavanju administrativnih projektnih aktivnosti itd.);
 • sudjelovanje u organizaciji i provedbi aktivnosti koje Savez organizira (seminari za voditelje, volonterski vikend, Sabor, itd.);
 • komunikacija s partnerima, suradnicima, sponzorima;
 • sudjelovanje u pripremnim aktivnostima vezanim za Europsku izviđačku konferenciju čiji je Savez organizator u 2019. godini, sudjelovanje u pripremnim aktivnostima vezanim za odlazak kontingenta Saveza na svjetski Jamboree u Americi 2019. godine;
 • administrativno-tehnička podrška svim zaposlenicima te svi ostali poslovi po nalogu nadređenih.

Svi zainteresirani kandidati obvezni su do 5. listopada 2018. godine poštom ili e-mailom dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Molba/Prijava
 • Životopis u Europass formatu
 • Izviđački životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi

Za provjeru formalnih uvjeta iz ovog Poziva zadužen je Ured SIH-a. Kandidati mogu dobiti potrebne dodatne informacije putem Ureda SIH-a (način ispunjavanja obrazaca, dostava dokumentacije).