3. sjednica Vijeća Saveza izviđača Hrvatske održat će se u nedjelju, 18. studenoga 2018. godine, u prostorijama Izviđačkog centra Donji Velemerić. Sjednica se održava u sklopu godišnjeg operativnog planiranja SIH-a.

Predloženi dnevni red:

 1. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda, izbor zapisničara – predsjednik Vijeća
 2. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Vijeća od 26. kolovoza 2018.
 3. Informacija o trajnoj odluci o članarini za novoregistrirane članove za zadnji kvartal tekuće godine – predsjednik Vijeća
 4. Odluka o potvrđivanju načelnika za naobrazbu na prijedlog Izvršnog odbora SIH-a – Izvršni odbor
 5. Rasprava i odluka o delegiranju zadataka, odgovornosti i ovlasti glavnog načelnika SIH-a – predsjednik Vijeća
 6. Odluka o ponavljanju javnog poziva za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti glavnog načelnika SIH-a – predsjednik Vijeća
 7. Dopuna stalnih radnih tijela Vijeća novim članovima – predsjednik Vijeća
 8. Usvajanje pročišćenog teksta važećeg Statuta SIH-a – dopredsjednik Vijeća
 9. Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o politikama SIH-a – predsjednik Odbora za (normativne) akte, dopredsjednik Vijeća
 10. Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu – rizničar SIH-a
 11. Izvještaj o izvršenju Strateškog plana SIH-a u 2018. godini – Izvršni odbor
 12. Financijski plan za 2019. godinu – rizničar SIH-a
 13. Operativni plan za 2019. godinu – Izvršni odbor

Sjednica počinje u 10.00 sati. Očekivano trajanje sjednice je 4 sata. Savez izviđača Hrvatske osigurava putne troškove za dolazak na sjednicu.

Molimo članove i članice Vijeća Saveza da svoj dolazak potvrde do 12. studenoga 2018. godine.

Materijali za sjednicu bit će dostavljeni do 11. studenoga 2018. godine.

Boris Krajinović
predsjednik Vijeća Saveza