Temeljem članka 5.8 Statuta Saveza izviđača Hrvatske, Vijeće SIH-a raspisuje

Javni poziv za iskazivanje interesa za obnašanje dužnosti glavnog načelnika SIH-a.

U prilogu Vam dostavljamo Pravilnik o zadacima, odgovornosti i ovlastima koji opisuje djelokrug rada glavnog načelnika.

Rok za dostavu kandidatura je 22. ožujka 2019. godine, faksom ili elektronskom poštom (isključivo skenirani dokument) u Ured SIH-a