Želite napraviti pauzu od fakulteta, već ste diplomirali ili imate samo srednjoškolsko obrazovanje? Iskoristite priliku da upotpunite svoj životopis i steknete jedinstveno iskustvo koje će vam sigurno promijeniti život.

You want to take a break from studying, you have already graduated or you only have high school diploma? Take a chance to fill up your biography and acquire unique experience which will certainly change your life.

Francuski izviđački savez (Scout et Guide de France) u suradnji s Građanskom službom (Service civique) nudi mladima mogućnost volontiranja kroz koje usavršavaju svoje sposobnosti na brojnim razinama. Neka od područja volontiranja su kultura i slobodno vrijeme, okoliš, obrazovanje, zdravlje, solidarnost, sport itd. Radne pozicije mogu biti unutar udruge, javne ustanove, zajednice…

French scout association in cooperation with Civil service offers young people a possibility to volunteer and improve their talent in many area of activity, such as culture and free time, environment, education, health, solidarity, sport etc. Working positions can be inside associations, public institution, community…

Prijaviti se mogu mlade osobe u dobi od 18 do 25 godina, odnosno do 30 godina za mlade osobe s invaliditetom. Smještaj je djelomično financiran. Mjesečna naknadna koju dobivate iznosi 580€. Period volontiranja je godinu dana (12 mjeseci).

You can apply if you are 18-25 years old, 30 if you are young with disability. Accomodation is partially financed. Monthly fee is 580€. Volunteering lasts for 12 months.

Poželjno je poznavati barem osnove francuskog jezika. Razmisli pa nam se javi ako si zainteresiran/a! Šaljemo samo jednu osobu iz Hrvatske.

It’s preferable to know some basic French.Think about it and let us know if you are interested! We are sending only one person from Croatia.

Kontakt: sih@sih.hr

Izviđački pozdrav,

Tim za međunarodnu suradnju SIH-a.