Dana 8. svibnja 2019. godine, načelnik za naobrazbu Saveza izviđača Hrvatske, Smail Hibeljić, raspisuje Javni poziv za volontiranje u Timu za naobrazbu.

Cilj ovog javnog poziva je primiti u Tim osobe koje su zainteresirane za sudjelovanje u radu Tima za naobrazbu, a koje su do sada već prikupile iskustvo u radu s djecom i mladim voditeljima u svojim izviđačkim udrugama. Javni poziv otvoren je do 8. lipnja i sve informacije možete dobiti slanjem poruke na naobrazba@scouts.hr ili tajnik@sih.hr.

Od prijavljenih osoba očekuje se:

 • rad u ciklusu naobrazbe 2019/2020. s fokusom u provedbi regionalnih tečajeva za mlade voditelje SIH-a, nakon čega slijedi ponovno raspisivanje natječaja za sljedeći ciklus i mogućnost nastavka angažmana,
 • kvalitetan i ravnomjeran angažman u ispunjavanju obveza Tima za naobrazbu – planiranje i izvođenje aktivnosti naobrazbe u narednom ciklusu,
 • angažman koji počinje 1. rujna 2019. godine i završava 31. kolovoza 2020. godine i uključuje sve faze ciklusa naobrazbe (priprema i najava aktivnosti, provedba aktivnosti, evaluacija aktivnosti).
  Uvjeti za prijavu:

  • osoba treba imati napunjeno 21 godinu ili više;
  • osoba treba biti aktivan izviđački voditelj u svojoj udruzi s važećom licencom minimalno voditelja sekcije (VOS);
  • osoba treba posjedovati iskustvo volontiranja na dužnosti vođe družine/voditelja sekcije od najmanje 2 godine pri čemu je organizirala više različitih aktivnosti u prirodi, od čega najmanje 2 višednevne;
  • osoba treba imati završen Tečaj za vođe jata ili patrola SIH-a te Tečaj za vođe družina SIH-a;
  • osoba treba imati suglasnost svoje izviđačke udruge za volontiranje u Savezu izviđača Hrvatske.

Prijava se vrši ispunjavanjem prijavnice na ovoj poveznici do 8. lipnja.

Smail Hibeljić,
načelnik za naobrazbu.