Pozivaju se zainteresirane članice i članovi Saveza da iskažu interes za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće formalne uvjete:

 • stariji od 18 godina,
 • član/ica Saveza izviđača Hrvatske,
 • nije obnašao dužnost načelnika SIH-a u dva prethnoda mandata uzastopno.

Također, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • poznavanje sustava upravljanja Savezom izviđača Hrvatske,
 • poznavanje temeljnih načela Izviđačkog pokreta i Izviđačku metodu,
 • pridržavanje i osobno zastupanje vrijednosti Izviđačkog pokreta,
 • poznavanje normativnih akata Saveza izviđača Hrvatske,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izražene međuljudske i komunikacijske vještine,
 • izražene organizacijske sposobnosti,
 • znanje upravljanja projektima,
 • znanje korištenja računala (OS Windows i MS Office paket ili odgovarajuće),
 • poželjno najmanje 3 godine iskustva na rukovodećim pozicijama u izviđačkoj udruzi, zajednici izviđačkih udruga odnosno u Savezu izviđača Hrvatske.

Temeljem odluke s 5. sjednice Vijeća SIH-a održane 15. lipnja 2014. godine u Zagrebu, dužnost Glavnog načelnika je volonterska dužnost.

Prema članku 5.18 Statuta SIH-a, Glavnog načelnika SIH-a imenuje Vijeće na rok od tri godine uz suglasnost Predsjednika SIH-a.

Obrazac za kandidaturu dostavlja se zajedno s ovim Pozivom, a dostupan je ovdje. Obrascu treba priložiti osobni životopis.

Javni poziv za iskaz interesa za obnašanje dužnosti Glavnog načelnika Saveza izviđača Hrvatske objavljuje se bez roka zaprimanja iskaza interesa, odnosno do imenovanja glavnog načelnika SIH-a.

Za provjeru formalnih uvjeta iz ovog Poziva zadužen je Ured SIH-a. Kandidati mogu dobiti potrebne dodatne informacije putem Ureda SIH-a (način ispunjavanja obrazaca, dostava dokumentacije).

Odluka o ovom javnom pozivu donesena je na 9. sjednici Vijeća SIH-a, održanoj 20. listopada 2019. godine u Zagrebu.

Predsjednik Vijeća SIH-a,
Davor Iščić