Ovogodišnji seminar održat će se 7. i 8. ožujka 2020. godine u domu Crvenoga križa na Sljemenu.

Rok za prijavu je 29. veljače 2020. godine do 23:00h. Prijave su elektronske, a prijaviti se možete putem OVE POVEZNICE. Prijavom se smatra ispunjena elektronska prijavnica i uplata kotizacije.

Seminar za operativne voditelje namijenjen je osobama koje izravnim radom provode program – vođe patrola i jata te vođe družina/sekcija. Svi sudionici moraju biti stari 15 ili više godina i redovno registrirani u Savezu izviđača Hrvatske.

I ove godine, SIH će sufinancirati sudjelovanje izviđačkih voditelja na Seminaru za operativne voditelje. Pravo na povlaštenu taksu imaju voditelji s važećom licencom koji su do sada stekli licencu za asistenta voditelja sekcije AVS (vođe patrola i jata) odnosno voditelja sekcije VOS (vođe družina, načelnici odreda).

Više infomacija o sudioničkoj taksi možete pronaći u dokumentu Poziv_Seminar za operativne voditelje SIH-a 2020.

Na Seminaru vas očekuju radionice i aktivnosti različite tematike, usko povezane s temama s kojima se susrećete u svom svakodnevnom izviđačkom voditeljskom životu. Više informacija u dokumentima niže.

Vidimo se na Sljemenu drugi vikend u ožujku!

Uz izviđački pozdrav Budi Pripravan!

Ivana Jarebica, Načelnica za naobrazbu SIH-a