S veseljem javljamo kako je 1. ožujka ove godine započeo projekt međunarodne razvojne suradnje u kojemu najnagrađivaniju kampanju Boranka širimo na prostore Makedonije u partnerstvu sa Savezom izviđača Makedonije te suradnicima Hrvatskim šumama i Imago Ogilvy reklamnom agencijom.

Kroz projekt ćemo razmijeniti stečena znanja i iskustva, kreirati nove vidove suradnje te osnažiti svoje kapacitete u području međunarodne suradnje. Boranka postaje Borenka projekt je kroz koji ćemo uz edukaciju djece i mladih o važnosti očuvanja prirode, organizirati i akcije obnove šumskog pokrova na području Sjeverne Makedonije.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Projekt traje do 31.kolovoza 2024. godine.