Pozivamo sve izviđačke voditelje (punoljetne osobe) da se prijave i budu dio volonterskog tima Smotre pčelica i poletaraca Hrvatske koja će se održati od 22. do 29. lipnja 2024. godine u Savudriji (Umag, Istarska županija).

Uz izviđačke voditelje i mlade asistente u pratnji sudionika, aktivnosti će provoditi i volonteri Saveza izviđača Hrvatske.

Prijave za volontiranje na Smotri pčelica i poletaraca Hrvatske su otvorene do 31. svibnja 2024. godine.

Svi volonteri prijavljuju se kroz jedinstvenu elektroničku prijavnicu dostupnu na poveznici https://sih1952.typeform.com/volonteriSPIP24.

Volonteri mogu, prema interesu, volontirati u:

  • provedbi programskih aktivnosti,
  • logističkoj podršci,
  • ostalim općim poslovima.

Volonteri Smotre pčelica i poletaraca Hrvatske imaju pravo na:

  • puni sudionički paket i sudjelovanje u aktivnosti bez uplate kotizacije,
  • organizirane obroke za vrijeme trajanja volonterskog angažmana,
  • smještaj u šatorima ili kućicama, po želji.

Volonteri sami snose trošak prijevoza na lokaciju Smotre pčelica i poletaraca Hrvatske.

Svi volonteri potpisat će volonterski ugovor kojim će se utvrditi sva prava i obveze volontera Smotre pčelica i poletaraca Hrvatske.

Početkom lipnja bit će održan online Zoom sastanak za sve prijavljene volontere, o čemu će više informacija izravno dobiti svi prijavljeni.

Više detalja o Smotri pčelica i poletaraca Hrvatske, načinu prijava, iznosu kotizacija i o ostalim informacijama možete pronaći u 1. Biltenu koji se nalazi na Dropboxu u mapi za izviđačke udruge.

Veselimo se vašim prijavama!

Uz izviđački pozdrav – BUDI PRIPRAVAN!