Prijedlog kalendara aktivnosti SIH-a za 2016. g.

U prilogu je Prijedlog Kalendara Saveza izviđača Hrvatske za 2016. godinu (pdf.)