Suradnja Saveza Izviđača Hrvatske sa Hrvatskim šumama d.o.o.

izvor loga : Hrvatske šume časopis Ovih dana Savez izviđača Hrvatske sa Hrvatskim šumama d.o.o. zaključio je Sporazum o suradnji kojim se Hrvatske šume d.o.o.  obvezuju u okvirima postojećih pravnih i tehničkih mogućnosti podupirati programe i projekte Saveza izviđača Hrvatske. […]