Izviđački klub kolekcionara

Održan je prvi sastanak hrvatskog kluba kolekcionara izviđačkih predmeta. Pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u rad kluba. Nije bitno što se skuplja, koliko je to staro i koliko je zbirka velika, već jedino da ima veze s izviđačima...