OTOK MLADOSTI – odbijena tužba

OTOK MLADOSTI – odbijena tužba podnesena Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu Izvješćujemo Vas kako je Europski sud za ljudska prava po sucu pojedincu sud odbio tužbu Saveza izviđača Hrvatske podnesenu Europskom sudu za ljudska prava u Strassbourgu, bez posebnog obrazloženja, samo šturo navodeći kako nisu zadovoljene pretpostavke dopuštenosti sukladno člancima 34. i 35. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ova odluka je konačna i protiv nje ne postoji mogućnost žalbe Velikom vijeću, kao niti bilo kojem drugom organu. Tajništvo suda nije u mogućnosti dati nam bilo kakve daljnje podatke o odluci sudca pojedinca. Dokument  (docx.) Miela Varović Dopredsjednica Saveza izviđača Hrvatske