Operativno planiranje za 2019. godinu

Održana Godišnja evaluacija rada u 2018. i operativno planiranje za 2019. godinu!