Javna rasprava – politike saveza

Vijeće je na svojoj 2. sjednici, 26. kolovoza 2018. godine, nastavno na odluku 22. Sjednice Sabora, donijelo Odluku o pokretanju javne rasprave na temu politika SIH-a.