Javni poziv za izvršnu organizaciju nacionalnih programskih aktivnosti Saveza izviđača Hrvatske u 2017. Godini

Objavljujemo javni poziv za organizaciju nacionalnih izviđačkih aktivnosti u 2017. godini. Rok za slanje prijava je 25.09.2016. Udruge koje žele da i njihove aktivnosti budu uvrštene u plan i kalendar aktivnosti, neka ih prijave u zadanom roku. Ured Saveza izviđača Hrvatske Javni poziv (pdf.), Prijedlog plana aktivnosti SIH-a  za 2017. godinu (pdf.)