Edukacija voditelja izviđačkih skupina

Dana 4. srpnja 2015. godine, nakon održanog Sabora SIH-a, članovi Tima za naobrazbu te načelnici Saveza krenuli su u Vinkovce kako bi tamo održali edukaciju s učiteljicama koje su uključene u projekt MZOS-a „Volontiranje s djecom i mladima za lokalni razvoj“. Kako je na edukaciji bila prisutna većina članova Tima za naobrazbu i načelnika održan je i sastanak načelništva te su obavljeni zadnji dogovori vezani uz nadolazeću Šumsku školu. […]