Javna rasprava – Prijedlog Propozicija DIO

O prijedlogu Propozicija DIO SIH-a