South East European Assistant Leader Training

08. srpnja i 09. srpnja troje naših predstavnika sudjelovalo je na pripremnom sastanku za SEE ALT (South East European Assistant Leader Training) u Cerknu u Sloveniji.  […]