Seminar za operativne voditelje – SOK 2014

Seminar operativnih voditelja ( SOK )  tradicionalno održava se u  hostelu “Karlovac” u Selcu . Novost je izvršni organizator seminara Savez izviđača Rijeke koji je preuzeo organizaciju susreta uz pomoć volontera Saveza izviđača Hrvatske. Npomena: Uplate kotizacija seminara na žiro račun Saveza izviđača Rijeke IBAN:  HR7724020061100135782 Pri uplati u polje “Opis plaćanja” potrebno je upisati “seminar za operativne voditelje 2014.”, a u polje “Poziv na broj odobrenja” matični broj udruge u SIH-u. Prijavnica za SOK 2014 i info materijal. […]